Brøndboring til privat personer og erhverv

Firmaer, som udfører brøndboringer har som regel en lang række af faste kunder med faste opgaver. Det drejer sig som regel om erhvervskunder. Mange af de faste kunder inkluderer bl.a. vandværker, landbrug, grusgrave og miljøcentre. Firmaerne udfører mange forskellige typer af opgaver for disse faste kunder. Det kunne f.eks. være boringer efter råstoffer og vandindvindingsboringer. Der findes mange forskellige boremetoder. Hvis man vil være sikker på at få fat på et firma, som ved hvad de laver, er det en god idé at vælge et firma, som tilbyder deres kunder mange forskellige slags boringer. Det er dog ikke kun andre virksomheder, som kan have gavn af at tage kontakt til et brøndboringsfirma. Privatpersoner kan også rette henvendelse hvis de har en opgave, som lige passer til firmaet.

Ydelser til privatpersoner

brøndboringFirmaerne udføre ofte store opgaver, men de fleste firmaer sætter også en dyd i at udføre de mere enkle og mindre opgaver for privatpersoner. Det kan f.eks. være at man vil have sløjfet et eksisterende brønd eller måske vil man gerne have etableret en brønd. Hvis man allerede har en brønd, kan det også være nødvendigt med hjælp til reparationer og vedligeholdelse. Hos private udfører firmaerne typisk tre forskellige former for boringer. Der findes mange flere slags boringer, men på grund af opgavens begrænsede omfang hos private udføres der som regel kun tørboring, skylleboring og lufthæveboring.

Hvilken form for boring der bruges til den enkelte opgaver afhænger af geologien på det pågældende område, men det afhænger også af opgavens omfang. Den ældste boremetode der findes i dag er tørboring. Denne form for boring blev tidligere udført ved hjælp af håndkraft. I dag bruger man dog ikke håndkræft, men derimod fuldhydrauliske borerigs. Denne form for boring anvendes typisk steder, hvor der er minimal plads. Hvis man vil have et hurtig og meget anvendelig form for boring, skal man bruge skylleboring. Denne form for boring anvendes ofte hos privat personer. Hvis man bor et sted, hvor jorden er meget kalkholdig, skal man anvende lufthæveboring. Denne metode er desuden meget anvendelig, hvis der skal bores med en stor diameter.

Mange former for boring

Ud over de tre metoder, som ofte bruges hos private, findes der forskellige andre boremetoder. Her kan nævnes bl.a. højslev-boring hulsneglsboring, kerneboring, overboring, rammekerneboring og snegleboring. De forskellige metoder har forskellig anvendelse og forskellige fordele og ulemper. En kerneboring bruges f.eks. ofte ved geologiske undersøgelser, råstofundersøgelser, til forskning og til energiundersøgelser. Hvis man anvender denne form for boring, kan man udtage prøver fra store dybder helt ned til 300 meter. Metoden kan anvendes i alle faste jordarter. En anden fordel er at jordens fugtighed bevares og at prøven ikke udsættes for sollys. Dette kan være vigtigt i forhold til de videre undersøgelser af jordprøven. En snegleboring anvendes også til undersøgelser, men i modsætning til kerneboringen har denne form for boring også mange andre anvendelsesmuligheder. Snegleboring anvendes også som overvågningsboring, lagfølgeboring og pejleboring. Det er en effektiv og hurtig boremetode med et minimum af markskade.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *